Szwedzkie doświadczenie zawodowe 2020-1-PL01-KA102-078728


JESTEŚ KOLEJNYM GOŚCIEM OGLĄDAJĄCYM RAPORT

O PROJEKCIE


CELE PROJEKTU:

- umożliwienie uczniom nabywania nowych umiejętności zawodowych w powiązaniu z potrzebami europejskiego rynku pracy

- rozwój umiejętności językowych uczniów - przełamanie bariery w komunikacji w języku angielskim, poznanie słownictwa branżowego  stosowanego w konkretnych miejscach praktyk uczniów

- rozwój umiejętności społecznych i zdolności interpersonalnych

- podniesienie świadomości kulturowej i rozwoju osobistego poprzez współpracę z przedstawicielami innych narodowości

- budowanie świadomości uczenia się przez całe życie

- nabycie przez uczniów certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności- Europass Mobility

- ułatwienie uczniom przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia do etapu pracy

- budowanie europejskiego wymiaru szkoły


https://tinyurl.com/4uhc2877